Voor gemeenten

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) geeft gemeenten verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen die thuis hulp nodig hebben. Het doel is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen (zelfredzaamheid) en deel te laten nemen aan de maatschappij (participatie).

Ik ben Mantelzorgmakelaar en ik kan:

  • Informatie en advies geven over mantelzorg
  • Worden ingezet om vorm te geven aan mantelzorgondersteuning
  • Gemeenten begeleiden bij het (preventief) ondersteunen van mantelzorgers
  • Advies geven voor erkenning en waardering van mantelzorgers
  • Dienen als gesprekspartner voor het formuleren van Wmo-beleid
  • Ondersteunen bij de uitvoering van het Wmo-beleid
  • Het maatschappelijk bewustzijn over mantelzorg helpen te vergroten
  • Gemeenten ondersteunen bij het bezoeken van bedrijven om het thema ‘Werk en Mantelzorg’ onder de aandacht te brengen. Ook kan ze bedrijven en organisaties begeleiden naar een mantelzorgvriendelijker klimaat
  • Ingezet worden als Onafhankelijke cliëntondersteuner

Informatie

Wil je als gemeente in de regio Oss, meer weten over mijn meerwaarde als Mantelzorgmakelaar? Neem dan gerust contact met mij op.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ regelt alles rondom Mantelzorg!