Zorgjargon voor Mantelzorgers

Wmo, Wlz, CIZ, PGB….,
en nu in begrijpelijk Nederlands…

Wet- en regelgeving:

Scroll naar links of rechts om de tabel te bekijken.

WmoWet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze gemeentelijke wet regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.
WlzWet Langdurige Zorg. Deze landelijke wet regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.
JeugdwetDeze gemeentelijke wet regelt de jeugdhulp tot 18 jaar.
ParticipatiewetDeze gemeentelijke wet zorgt ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking werk vinden.
ZvwZorg verzekeringswet. Dit is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wet.
WZDWet Zorg en Dwang. Deze landelijke wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname.
WvggzWet verplichte GGZ. Deze landelijke wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.

Instanties:

Scroll naar links of rechts om de tabel te bekijken.

CIZHet CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. (www.ciz.nl)
ZorgkantoorHet Zorgkantoor is verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. (www.zn.nl/350584833/Zorgkantoren)
De ToegangBij de ‘Toegang Zorg en Welzijn’ van de gemeente Oss kun je terecht met al je vragen over zorg en welzijn.
Adviesraad Sociaal DomeinDe ‘Adviesraad Sociaal Domein Oss’ is een onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente Oss. De raad vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. (www.adviesraadsociaaldomein-oss.nl)

Diversen:

Scroll naar links of rechts om de tabel te bekijken.

ZINZorg In Natura
PGBPersoons Gebonden Budget. Dit is een geldbedrag waarmee je zelf zorg of hulp inkoopt.
Eigen Bijdrage
Dit bedrag moet betalen bij afgenomen zorg uit de Wmo of Wlz. Je kunt zelf uitrekenen: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.
VPTVolledig Pakket Thuis. Dit is Wlz-zorg die je thuis ontvangt. Deze zorg valt onder de verantwoordelijkheid van één gekozen zorg-organisatie.
MPTModulair Pakket Thuis. Dit is Wlz-zorg die je thuis ontvangt. Je kiest zelf welke onderdelen van het zorgpakket je wil ontvangen.
MantelzorgklemAls je partner alleen jouw hulp wil en geen hulp van anderen.
RespijtzorgDit is vervangende zorg. Dan neemt iemand anders de zorg over, dit kan uren per dag/dagen per week/weekenden/vakanties. Dat wat nodig is om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.
ZorgplanEen zorgplan is een basis, er staat bv in: * Wat je zelf wilt doen * Waar je hulp bij wilt * Hoe je die hulp krijgt (bijvoorbeeld hoe laat en hoe vaak) * Hoe de zorgverlener je privacy kan respecteren * Welke hulp familie of anderen kunnen geven * Welke doelen de zorg of ondersteuning heeft.