Tarieven

De kosten voor de Mantelzorgmakelaar worden in meestal vergoed:

  • door de aanvullende zorgverzekering
  • door de gemeente
  • door de werkgever
  • vanuit PGB

Mantelzorgondersteuning helpt immers overbelasting, uitval en ziekteverzuim voorkomen. Vooraf zal ik altijd duidelijk aangeven of mijn kosten worden vergoed.

Waar kan ik bij helpen?

Ik kan ondersteuning bieden op het gebied van Zorg, Welzijn, Wonen, Werken en Financiën.

MJ regelt alles rondom Mantelzorg!

“Als mantelzorger kost het mij veel tijd om zaken te regelen voor mijn naaste, het zorgstelsel is gewoon niet mijn ding. Hierdoor heb ik direct minder sociale tijd met mijn naaste. De uren die de Mantelzorgmakelaar heeft besteed betaal ik graag zelf.”

Vergoeding door de Zorgverzekeraar

Vaak is er een vergoeding voor de Mantelzorgmakelaar, in het aanvullend pakket van de mantelzorger opgenomen. Bekijk de vergoedingenlijst zorgverzekeraars.

Vergoeding door de werkgever

Steeds meer werkgevers vergoeden de Mantelzorgmakelaar als er sprake is van een combinatie van mantelzorg en werk, om verzuim of overbelasting te voorkomen.

Vergoeding door gemeente

De gemeente Oss heeft voor mensen met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering. In deze aanvullende ziektekostenverzekering zit een extra vergoeding voor de kosten van een Mantelzorgmakelaar. De gemeente betaalt rechtstreeks aan de Mantelzorgmakelaar voor de bestede uren.

Elke gemeente heeft eigen regels voor vergoedingen van de Mantelzorgmakelaar.

Vanuit PGB

Als je een PGB hebt kan een deel van het vrij besteedbare bedrag gebruikt worden voor het vergoeden van de Mantelzorgmakelaar.

Uurtarief

Voor inzet van diensten die niet worden vergoed door een zorgverzekeraar, werkgever, gemeente of vanuit PGB, is mijn uurtarief  €72,50 per uur.

Kortom: MJ Regelt alles rondom Mantelzorg!