Voor werkgevers

Gemiddeld combineert 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorgtaken. Ongeveer 10% van deze groep is zwaar belast. Hieruit volgt dat gemiddeld 2 à 3 van de 100 werknemers zwaar belast zijn met mantelzorgtaken.

Veel werkgevers hebben dus met mantelzorgers in hun bedrijf te maken.

Een zieke werknemer kost een bedrijf al gauw €200,- per dag.
Hier komen de kosten van verzuimbegeleiding (intern en extern) en vervanging nog bij.

Als werkgever is het belangrijk om oog te hebben voor mantelzorgers in jouw organisatie en om te voorkomen dat de druk en stress van mantelzorgtaken tot verzuim gaan leiden.

Behulpzaam hierbij kunnen zijn:

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  • Medewerker tevredenheidsonderzoek
  • Verzuimprotocol / verzuimreglement
  • Preventief spreekuur van Arbodienst of  Mantelzorgmakelaar
Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ regelt alles rondom Mantelzorg!