Welke zorg uit welke zorgwet?

Als mantelzorger wil je de zorg voor je naaste graag goed en snel regelen. Wie het betaalt en onder welke zorgwet het valt is helemaal niet belangrijk voor jou.

Maar wat wel belangrijk is: dat je weet bij wie je moet zijn want dat geeft je meteen een voorsprong. Ook scheelt het je een hoop ergernis en wachtmuziekjes.

Welke wetten leveren zorg?

Er zijn 3 zorgwetten, voor volwassenen die langdurige zorg nodig hebben:

Wmo 2015: deze wet is voor maatschappelijke ondersteuning, d.w.z. hulp om zelfstandig te blijven wonen én hulp om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor deze tijdelijke hulp moet je naar de gemeente, de kosten in de gemeente Oss zijn € 19 per maand.

Zorgverzekeringswet (Zvw): deze wet levert verpleging en verzorging met een medische noodzaak. Voor deze tijdelijke hulp moet je naar de wijkverpleegkundige, ook deze hulp is voor beperkte tijd maar kost niets.

Wet langdurige zorg (Wlz): deze wet levert zorg aan mensen die blijvend (=levenslang) 24-uurs zorg in de nabijheid. Deze zorg is levenslang.
Lees ook mijn Blog: “Hoe kan ik een WLZ-indicatie aanvragen?”

Waar moet je zijn?

Bijna alle soorten zorg en ondersteuning kunnen uit 2 of 3 zorgwetten geleverd worden. Dus dan is het eigenlijk nog niet direct duidelijk waar je moet zijn.
Dit geldt voor:

– Persoonlijke verzorging
– Begeleiding
– Hulp bij eten en drinken
– Hulp bij het huishouden
– Hulp bij medicijngebruik
– Logeeropvang
– Palliatieve terminale zorg
– Spoedzorg en spoedopvang

Maar wat als…..

  • je het gevoel hebt dat ook anders moet kunnen?
  • er een Wlz-indicatie moet worden aangevraagd, overzie je dan de financiële consequenties?
  • jij gewoon even wil sparren en al je vragen wil stellen om overzicht te krijgen?

In al deze gevallen is het verstandig om een Mantelzorgmakelaar in te schakelen. Een Mantelzorgmakelaar kan jou informeren, advies geven en regelzaken uithanden nemen. Het inschakelen van een Mantelzorgmakelaar kan een hoop frustraties en tijdverspilling voorkomen.

Conclusie:

Er zijn 3 zorgwetten, waarin alle zorg wordt geregeld. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van jou of je naaste. Ons zorgstelsel is hierin complex.

Wil je overzicht hebben, dan zal een uurtje praten met een Mantelzorgmakelaar een hoop duidelijkheid brengen. Neem gewoon even contact op met MJ Regelt. En wil je dat ik uitzoek en regelwerk van je overneem, dan doe ik dat graag voor je. Met mijn ervaring en netwerk krijg ik dat makkelijker voor elkaar dan dat je dat zelf moet doen.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg


Wil je weten onder welke zorgwet jouw zorg valt ?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zijn er onduidelijkheden of overzie je de consequenties niet?
Neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.