Regeltaken

Ik ondersteun jou, de mantelzorger, bij al jouw vragen op het gebied van:

 • Zorg
 • Welzijn
 • Wonen
 • Werk
 • Financiën.

Ik wijs de weg en kan taken uit handen nemen.

Waar kan ik bij helpen?

Ik kan ondersteuning bieden op het gebied van Zorg, Welzijn, Wonen, Werken en Financiën.

MJ regelt alles rondom Mantelzorg!

“Ik heb zo weinig tijd voor mijn naaste, wat kan ik anders doen?”

“Als mantelzorger kost het mij eigenlijk teveel tijd om zaken goed uit te zoeken en te regelen.”

“Uitzoeken en regelen is niet mijn ding, maar het moet wel op mijn manier.”

Regeltaken Zorg & Welzijn

Ik kan:

 • Uitleg geven over gemeentelijke en landelijke wetgeving (Wmo/Wlz/Jeugdwet/Participatiewet)
 • Een passende indicaties aanvragen (Wmo/Wlz/Jeugdwet/Zvw)
 • De juiste zorgaanbieder regelen
 • (Extra) thuiszorg aanvragen
 • De mogelijkheden van dagbesteding onderzoeken
 • Regelen van hulp na de Wlz-indicatie
 • Jou in contact brengen passende hulp, vrijwilligers, lotgenoten ed.
 • Informeren naar een cursus over de aandoening/ziekte
 • Vervangende zorg (respijtzorg) regelen

Regeltaken Wonen

Ik kan:

 • (Extra) huishoudelijke hulp regelen
 • Maaltijdservice
 • Woningaanpassingen regelen bv traplift
 • Hulpmiddelen regelen bv rolstoel, hoog-laag bed
 • Zorgen voor veiligheid in huis bv personen alarmering, infrarood sensoren
 • Uitleg geven over vervoersmogelijkheden in de gemeente
 • Informeren over wachtlijsten bij zorginstellingen
 • Advies geven over zorginstellingen

Regeltaken Werk & Financiën

Ik kan:

 • Ondersteunen bij een gesprek over mantelzorg met jouw werkgever
 • Zorgverlof aanvragen
 • Uitleg geven over Zorg In Natura (ZIN) en PGB
 • PGB aanvragen en inrichten
 • Uitleg geven over Salaris uit PGB, met mogelijke financiële consequenties
 • Verschillen uitleggen tussen calamiteiten verlof, kortdurend en langdurend verlof
 • Uitleg geven over bewindvoering/mentorschap/onder curatele stellen
 • Uitleg geven over eigen bijdrage
 • Kosten voor zorg berekenen
Kortom: MJ Regelt alles rondom Mantelzorg!