Voor zorgprofessionals

Uit onderzoek in 2019 is gebleken dat 400.000 mantelzorgers zwaar belast zijn.
Vanwege de Coronacrisis is dit aantal in 2020 opgelopen tot 750.000 overbelaste mantelzorgers.

Huisartsen praktijken

Nederland telt ruim 5.000 huisartsenpraktijken, dat betekent dat er gemiddeld 80-150 intensief belaste mantelzorgers per praktijk zijn. Als huisarts, praktijkondersteuner of zorgprofessional lever je een belangrijke bijdrage aan het welzijn van je patiënt. Iedere zorgverlener kijkt natuurlijk vanuit zijn eigen rol en invalshoek.

Bij (dreigende) overbelasting van een mantelzorger zijn zorgprofessionals vaak de eersten die dat signaleren.

Als zorgprofessional kun je overbelaste mantelzorgers helpen met hun geestelijk welzijn.
Maar hoe mooi zou het zijn, als er ook direct praktische zaken geregeld worden door een onafhankelijke partij, zoals een Mantelzorgmakelaar.

Mantelzorgmakelaar

Een Mantelzorgmakelaar kan mantelzorgers helpen bij:

 1. Inzichtelijk maken van alle mantelzorgtaken en bijbehorende tijdsbesteding
 2. Duidelijk krijgen welke mantelzorgtaken energie kosten (en daarmee in aanmerking komen om ze uit te besteden)
 3. Oplossingen zoeken om mantelzorgtaken te verlichten:
  • Regelen van vervangende mantelzorg (dagelijks/wekelijks/maandelijks);
  • Inzetten van betaalde of onbetaalde hulp;
  • Uitzoeken van passende dagbesteding of huisvesting;
  • Aanvragen van Wmo-voorzieningen en hulp bij onderbouwen van bezwaar bij afwijzing door de gemeente;
  • Indicatie aanvragen voor de Wet Langdurige Zorg en de financiële consequenties vooraf berekenen;
  • Na toekenning CIZ-indicatie, de juiste zorg inzetten;
  • Inrichten en regelen van een PGB;
  • Hulp bieden als een mantelzorger van het kastje naar de muur gestuurd wordt;
  • En nog veel meer….

  De kosten voor de dienstverlening van een Mantelzorgmakelaar worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de mantelzorger.

  Informatie

  Wil je als zorgprofessional meer weten over de meerwaarde van een Mantelzorgmakelaar? Neem dan gerust contact met mij op.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ regelt alles rondom Mantelzorg!