• WLZ-indicatie aanvragen

Hoe kan ik een WLZ-indicatie aanvragen?

Een Wlz-indicatie kun je heel goed zelf aanvragen, maar als je hem hebt kom je er niet meer vanaf. Een Wlz-indicatie is levenslang. Zorg dus dat je voor de aanvraag alle consequenties helder hebt, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

De Wet langdurige zorg (Wlz)

Vanuit de Wlz wordt zorg betaald voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht in de nabijheid nodig hebben, om ernstig nadeel te voorkomen, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

Om gebruik te maken van de Wlz moet je een aanvraag doen tot een Wlz-indicatie.

Met een Wlz-indicatie kun je terecht in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling. Maar je kunt ook de keuze maken om thuis te blijven wonen met intensieve zorg.

De Wlz-aanvraag en toekenning

Een Wlz-aanvraag doe je digitaal via www.ciz.nl. Of per post.
Wat je mee moet sturen:

  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • kopieën van (medische) gegevens die belangrijk zijn voor uw aanvraag;
  • het zorgplan (indien aanwezig);
  • evt. een ondertekende machtiging/volmacht/bewijs van wettelijke vertegenwoordiging, als de zorgvrager zelf niet kan ondertekenen.

Binnen zes weken volgt het besluit van het CIZ.
Het besluit wordt ook naar het zorgkantoor in jouw regio gestuurd, zij zijn verantwoordelijk voor goede zorg.

De zorg wordt nu gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg, waaruit ook de huishoudelijke hulp en andere zorg kunnen worden betaald.

Mogelijke problemen

  • Bij een Wlz-indicatie betaal je altijd een eigen bijdrage. De kosten zullen stijgen. Overzie je de financiële consequenties?
  • Een Wlz-indicatie geeft recht op plaatsing op de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis. Deze wachtlijsten zijn vaak erg lang waardoor crisisopname of overbelasting van de mantelzorger dreigt. Hoe voorkom je dat?
  • Met een Wlz-indicatie is er een aanzienlijk zorgbudget beschikbaar. Een PGB is vaak een goede oplossing om het op jouw manier te regelen. Maar hoe vraag je een PGB aan en hoe richt je een PGB in?

In alle gevallen is het verstandig om een Mantelzorgmakelaar in te schakelen. MJ Regelt kan jou en je naaste informeren, de mogelijkheden bespreken en de financiële consequenties doorrekenen. Het tijdig inschakelen van een Mantelzorgmakelaar kan veel onduidelijkheid en extra kosten voorkomen.

Conclusie

Het aanvragen van een Wlz-indicatie aanvragen kun je heel gemakkelijk zelf.
Maar zorg dat je van tevoren wel weet waar je voor kiest. Voorkom dat je wordt geleid door een tante die roept: ‘dat moet als je leidt aan dementie’ of een verpleegkundige die niet overziet dat de kosten dan veel hoger worden.

Een Mantelzorgmakelaar kan jou vóór de Wlz-aanvraag inzicht geven, zodat onduidelijkheid en extra kosten worden voorkomen. En zo verdient een Mantelzorgmakelaar zichzelf heel snel terug.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg


Heb je vragen over de Wlz-indicatie?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zijn er onduidelijkheden of overzie je de consequenties niet van een Wlz-indicatie?
Neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.