• Betaalde mantelzorgers

Kan ik betaald worden voor Mantelzorg taken?

Ja, er zijn mogelijkheden om betaald te worden voor Mantelzorg taken.
In sommige culturen of families is het zorgen voor familieleden heel belangrijk en dan is een PGB een mooie manier om betaald te kunnen zorgen.
Een Mantelzorgmakelaar kan je informatie geven over do’s en dont’s én over de financiële consequenties.

Mantelzorg

Je geeft mantelzorg als je voor iemand zorgt in jouw omgeving. Je doet dat vrijwillig, omdat je een sociale relatie met die persoon hebt.

Mantelzorg bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Zoals bijvoorbeeld:

  • Hulp bij aan-/uitkleden en wassen/douchen;
  • Hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken;
  • Geestelijke steun, bijvoorbeeld bij depressie;
  • Verplegen van iemand met een handicap;
  • Het verrichten van verpleegkundige handelingen. Zoals een dagelijkse insuline-injectie aan een diabetespatiënt.

Deze hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Betaalde en onbetaalde mantelzorg

Mantelzorg is meestal onbetaald. Maar sommige mantelzorgers krijgen wel een vergoeding. Die komt dan uit het persoonsgebonden budget (PGB).

Een PGB is een bedrag waarmee je zelf zorg, verpleging, hulp en ondersteuning kunt inkopen. Je mag zelf weten hoe, waar, wanneer en van wie je die zorg krijgt. Het geeft je vrijheid en jij houdt de regie.

Een PGB aanvragen gaat via gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Lees ook mijn blog: Wat is een Persoonsgebonden Budget.

Conclusie

Het aanvragen en inrichten van een PGB is best een klus. Maar het geeft je de vrijheid om zorg te regelen op de manier zoals jij dat wil. Zorg altijd dat je van tevoren wel weet waar je aan begint.

Een Mantelzorgmakelaar geeft je vooraf inzicht, vraagt een PGB aan en richt het PGB in.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg


Heb je vragen over betaalde Mantelzorg?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zijn er onduidelijkheden of overzie je de consequenties niet van een PGB?
Neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.