• Dementie en mantelzorgen

Wat is dementie?

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig afnemen. Waardoor dagelijkse handelingen, zoals wassen/douchen, aankleden, eten koken of innemen van medicijnen, steeds minder goed gaan.

In totaal vallen er meer dan vijftig hersenziekten onder de naam dementie.
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%).

Lees meer op: https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie

Hoeveel mensen lijden aan dementie?

In Nederland hebben ca. 290.000 mensen dementie.

 • Hiervan wonen ruim 80.000 mensen in verpleeg- of verzorgingshuizen;
 • 175.000 mensen met dementie wonen thuis;
 • de overige mensen hebben (nog) geen diagnose.

Ieder uur wordt bij vijf mensen in Nederland dementie vastgesteld.
Het duurt vaak langer dan 1 jaar voordat de diagnose is gesteld.
Verwachting voor de toekomst:

Jaar Aantal mensen met dementie:
2020 290.000
2040 500.000
2050 620.000

Risico op dementie

Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd:

 • er zijn naar schatting 15.000 mensen jonger dan 65 jaar;
 • Ruim 8% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie;
 • Ruim 25% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie;
 • Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.

De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt. Bij vrouwen is dit 1 op 3, doordat de levensverwachting van vrouwen hoger is. Bij mannen 1 op de 7.

Hoe gaat het met de mantelzorger?

Dementie heeft grote impact op het leven van de mantelzorger:

 • Er treedt een verandering op in de relatie en in de band die mensen met elkaar hebben;
 • Mantelzorgers hebben moeite met veranderingen in het gedrag van hun naaste;
 • Mantelzorgers kijken op tegen het moment waarop ze niet meer kunnen zorgen en opname in een zorginstelling nodig zal zijn;
 • Mantelzorgers ervaren de zorg als emotioneel erg zwaar;
 • De lichamelijk zorg wordt steeds meer een belasting;
 • Contacten met familie en vrienden worden schaarser.

Door de achteruitgang heeft de persoon met dementie geleidelijk steeds meer ondersteuning en begeleiding nodig. Hoewel de zorg voor een naaste met dementie vaak intensief is, kan het ook diepe voldoening en verbondenheid geven. Mantelzorgers en hun naasten met dementie vinden hun onderlinge relaties soms opnieuw uit.

Mantelzorgmakelaar

Een Mantelzorgmakelaar zorgt voor de mantelzorgers en kan informatie geven aan mantelzorgers zodat zij de weg leren kennen in de zorg, en weten welke mogelijkheden bij hun situatie passen.

Als onafhankelijke Mantelzorgmakelaar, ben ik objectief en kan ik het totaal plaatje laten zien en antwoord geven op alle vragen.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg


Heb je vragen over de dementie en mantelzorgen?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zijn er onduidelijkheden of wil je graag duidelijkheid en antwoorden op jouw vragen?
Neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.