Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

Als Mantelzorgmakelaar krijg ik allerlei vragen van mantelzorgers. Ik krijg ook vaak de vraag: “Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?”

Het grootste verschil tussen een testament en een levenstestament is dat je een testament opmaakt om zaken te regelen na je dood en een levenstestament regelt zaken tijdens je leven, als je het zelf niet meer kunt (bijv. door ziekte of dementie).

Wat is een testament?

In een testament bepaal je zelf wat er met jouw bezittingen gebeurt als je overlijdt.
Als je overlijdt en geen testament hebt, dan worden jouw bezittingen volgens het wettelijk erfrecht verdeeld. Er zijn vier groepen erfgenamen, in deze volgorde:

 1. Echtgenoot/wettelijk geregistreerd partner en de kinderen;
 2. Ouders, broers en zussen;
 3. Grootouders;
 4. Overgrootouders.

Meestal stellen mensen een testament op omdat ze hun nalatenschap graag anders willen regelen dan volgens het wettelijk erfrecht.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament regelt juist hoe zaken geregeld moeten worden terwijl jij nog leeft. In een levenstestament leg je vast wie er namens jou beslissingen mag nemen, als je dat zelf niet meer kunt (bijv. door ziekte of dementie).

Voorbeelden zijn:

 • Financiële beslissingen;
 • Medische beslissingen (waaronder wensen rond reanimatie en euthanasie);
 • Besluiten over je woning, inboedel, huisdieren, zaken rond kindervoogdij of andere persoonlijke zaken.

Je kunt ook meerdere gevolmachtigden aanwijzen.

Wie kan advies geven?

Een notaris is op de hoogte van het Nederlandse familierecht en geeft onafhankelijk advies. Ook kan hij of zij de financiële gevolgen van jouw wensen inzichtelijk maken. Een notaris kan het (levens)testament opstellen en vastleggen in het centrale register.

Het is goed om over jouw toekomst na te denken.
Misschien wil je een testament en een levenstestament?
En heb je ook weleens nagedacht over je digitale nalatenschap?

Wat is een digitale nalatenschap?

Je digitale nalatenschap of online erfenis bestaat uit al je online-accounts,

 • Social media-accounts zoals Facebook, Instagram en LinkedIn;
 • Emailaccounts;
 • Waar sla je digitale bestanden op, bijv. foto’s in de Cloud;
 • Abonnementen, zoals Netflix, Spotify of game-sites;
 • Als je een bedrijf hebt, zijn er nog veel meer mogelijkheden.

Als je niets regelt, blijf je na je overlijden, online gewoon “verder leven”.

Regel op tijd hoe je het wil en regel het goed!

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg


Heb je vragen over een (levens)testament?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, of wil je meer informatie over een  (levens)testament? Neem contact op met een notaris!
Heb je mantelzorgvragen neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.