• Is het tijd voor een verplichte Wlz-aanvraag

Ben je verplicht een WLZ-indicatie aan te vragen?

De thuiszorg of de gemeente kan aangeven dat er een Wlz-indicatie aangevraagd moet worden. Ben je dan verplicht om deze indicatie aan te vragen? En waarom vragen zij dat?

Als de zorguren oplopen of als opname in een verpleeghuis in beeld komt zal de thuiszorg vragen om een Wlz-indicatie. Maar bekijk vooraf goed of dit het juiste moment is en wat de maandelijkse eigen bijdrage is die daarbij hoort.

Een Mantelzorgmakelaar kan al je vragen beantwoorden en je ondersteunen bij de berekeningen van de eigen bijdrage.

Regels voor een WLZ-indicatie

Om zorg uit de Wet langdurige zorg te krijgen moet je een Wlz-indicatie hebben.
Er zijn 2 regels waar je aan moet voldoen om een Wlz-indicatie te krijgen.

  1. Er is blijvend (levenslang) zorg nodig vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, een psychogeriatrische beperking (zoals dementie), een verstandelijke beperking, een zintuiglijke beperking of een psychische stoornis.
  2. Er is permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.

Het is ook mogelijk dat je géén Wlz-indicatie krijgt. Dit kan als de zorgvrager:
– zelf goed kan beoordelen wanneer hulp moet worden ingeschakeld en zelf in staat bent die hulp in te roepen;
– er niet direct een gevaarlijke situatie ontstaat als je op de hulp moet wachten.

Lees ook mijn blog: ‘Hoe kan ik een Wlz-indicatie aanvragen

Kun je zelf kiezen voor een Wlz-indicatie?

Je kunt zelf niet kiezen voor een Wlz-indicatie, de aard van je zorgbehoefte bepaalt vanuit welke wet je zorg krijgt.

Dit kan zijn de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (Wlz).
Zie ook mijn blog: ’Welke zorg uit welke zorgwet

Voldoe je wel aan de voorwaarden van de Wlz, dan kun je toch een beroep blijven doen op algemene voorzieningen, woningaanpassingen en sociaal vervoer van je gemeente.

Voldoe je niet aan de voorwaarden van de Wlz, dan zullen de gemeente en/of de zorgverzekeraar verantwoordelijk blijven voor jouw zorg.

Conclusie:

Wlz-zorg is mogelijk als je aan de voorwaarden van het CIZ voldoet. Het CIZ is onafhankelijk en bepaalt of een Wlz-indicatie wordt afgegeven. Soms ben je verplicht een Wlz-indicatie aan te vragen. En soms zijn er redenen om de Wlz-indicatie nog niet aan te vragen. Bereid je goed voor en laat je vooraf goed inlichten. Terugdraaien van een gestelde indicatie is bijna onmogelijk.

Wil je het inzicht hebben om de juiste keuzes te kunnen maken, neem dan contact op met MJ Regelt.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg

Heb je vragen over de Wlz-indicatie?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zijn er onduidelijkheden of overzie je de consequenties niet van een Wlz-indicatie?
Neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.