• Wlz-indicatie maar wat nu?

Er is geen plaats in een verpleeghuis. Wat nu?

Wat kan Mantelzorgmakelaar voor je doen?

Helaas komt het tegenwoordig vaak voor dat er geen plaats is in een verpleeghuis. Dus de stap is gemaakt dat opname in een verpleeghuis nodig is, maar dan is er geen plaats. In zo’n geval is het fijn dat er iemand met je meedenkt, meepraat, andere mogelijkheden onderzoekt en jouw regeltaken overneemt.

Waar moet je dan concreet aan denken?

  • Het regelen van zorg, ondersteuning, gezelschap of huishoudelijke hulp in de thuissituatie
  • Het in kaart brengen van passende verpleeghuizen
  • Het aanvragen van woningaanpassingen, hulpmiddelen of bijvoorbeeld regio taxi
  • De mantelzorger(s) ontlasten, bijvoorbeeld via respijtzorg
  • Het invullen van formulieren en voorbereiden van aanvragen
  • Een PGB inzetten voor specifieke zorg

Iedere situatie is uniek en iedere mens is uniek. Een Mantelzorgmakelaar kijkt en zoekt met jou samen naar de best passende oplossing voor jouw situatie.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg

Heb je vragen als opname in een verpleeghuis nog niet mogelijk is?

Wil je weten wat ik voor jou kan doen? Neem vrijblijvend contact met mij op, dan bespreken we de mogelijkheden.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel of app 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.
Marie-José van de Sande / Mantelzorgmakelaar regio Oss-Den Bosch