• Zorgverlof opnemen voor mantelzorg

Mag je zorgverlof opnemen voor mantelzorg?

Iedereen heeft recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om voor een ziek kind te zorgen, voor je partner of om een ouder te ondersteunen die hulpbehoevend is. Dus zorgverlof opnemen voor mantelzorg mag ook.

Er is kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof en calamiteitenverlof.
Hieronder in het kort de regels.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof mag je opnemen als je moet zorgen voor een naaste die ziek of hulpbehoevend is.

  • Jouw jaarlijkse zorgverlof is maximaal 2 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijv. 32 uur per week, dan heb je recht op maximaal 2×32=64 uren zorgverlof binnen een periode van 1 jaar.
  • Je mag vaker dan één keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen, maar je mag het maximum aantal uren niet overschrijden.
  • Je hebt recht op minstens 70% van je loon tijdens je zorgverlof.
  • Je bouwt tijdens je zorgverlof gewoon vakantiedagen op.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof mag je opnemen als je moet zorgen voor een naaste die ziek of hulpbehoevend is.

  • Jouw jaarlijkse zorgverlof is maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijv. 32 uur per week, dan heb je recht op maximaal 6×32=192 uren zorgverlof binnen een periode van 1 jaar.
  • In overleg met je werkgever kun je het verlof spreiden, maar je kunt het verlof ook in één keer opnemen. Ook kun je tijdelijk in deeltijd werken.
  • Je hebt geen recht op uitbetaling van je loon tijdens je zorgverlof.
  • Je bouwt tijdens je zorgverlof gewoon vakantiedagen op.

Calamiteitenverlof

Moet je vrij nemen om een dringend privéprobleem direct op te lossen, dan kun je calamiteitenverlof opnemen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor je vrij moet nemen. Je salaris loopt gewoon door tijdens dit verlof.

Meer informatie van de rijksoverheid.

NB: het kan zijn dat er op jouw werk andere regels gelden. Kijk altijd in je CAO, contract of afgesproken bedrijfsregeling of vraag het na bij de HR-afdeling.

Hoe kan ik zorgverlof opnemen?

Wil je gebruik maken van zorgverlof? Dan moet je dit melden bij je werkgever. Je geeft dan aan hoeveel tijd je nodig denkt te hebben en voor hoe lang. Je hebt ook een informatieverplichting. Dat betekent dat je werkgever je achteraf kan vragen om te bewijzen dat je het verlof echt gebruikt hebt voor de nodige verzorging.

Marie-José van de Sande

Waar kan ik bij helpen?

MJ Regelt alles rondom mantelzorg


Heb je vragen over zorgverlof opnemen voor mantelzorg?

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen, zijn er onduidelijkheden of wil je wat anders weten over mantelzorg?
Neem dan gerust contact op met Marie-José van de Sande.
Als ik je kan helpen doe ik dat graag! Bel 06 – 468 11 567 of mail naar info@mjregelt.nl.